یو پی اس های آنلاین بهتر است یا یو پی اس های آفلاین؟

یو پی اس هاي آفلاین یا همان یو پی اس های لاین اینتراکتیو قیمت پایین تري نسبت به یو پی اس هاي آنلاین دارند. حدودا بین 30 تا 60 درصد ارزا نتر از مد لهاي مشابه خود بصورت آنلاین هستند. اما یو پی اس های آنلاین نسبت به مد لهاي لاین اینتراکتیو یا یو پی اس های آفلاین، می توانند مصرف کننده را در برابر بخش وسیع تري از اختلالات رایج حفاظت کنند.

 

آنچه در ادامه این مقاله خواهید دید…

بررسی تفاوت های اصلی یو پی اس های آنلاین با یو پی اس های آفلاین و لاین اینتراکتیو

یو پی اس UPS آنلاین چگونه کار میکند؟

یو پی اس UPS آفلاین چگونه کار میکند؟

یو پی اس UPS لاین اینتراکتیو چگونه کار میکند؟

خرید یو پی اس های UPS آنلاین و آفلاین نورتوس

چه تکنولوژی از یو پی اس یا همان دستگاه برق اضطراری مورد نیاز است؟

بطور کلی میتوان کلیه یو پی اس هاي موجود را در دو نوع یا تکنولوژي خلاصه نمود: یو پی اس های آفلاین یا لاین اینتراکتیو و یو پی اس های آنلاین. جالب است بدانید عمده تفاوت عملکرد این یو پی اس های آنلاین با یو پی اس های آفلاین در حالتی است که برق شهر وجود دارد و عموما عملکردي مشابه در زمان قطعی برق و استفاده از باتري دارند. جهت آشنایی بیشتر با تفاوت تکنولوژي هاي متداول در ساخت یوپی اس می توانید به بخش “مقایسه یو پی اس هاي آنلاین و یو پی اس های لاین اینتراکتیویا همان یو پی اس های آفلاین” این مقاله مراجعه فرمایید. شاید مهمترین برتري یو پی اس لاین اینتراکتیو نسبت به یو پی اس های آنلاین قیمت مناسب تر آنها و برتري یو پی اس هاي آنلاین به یو پی اس های آفلاین را کیفیت و حفاظت موثرتر آنها در برابر اختلالات مرسوم برق شهر دانست. اما جدول زیر بصورت کاملا خلاصه به مرور ویژگی هاي یو پی اس های آنلاین و یو پی اس های آفلاین و لاین اینتراکتیو می پردازد.

ویژگی های یو پی اس های لاین اینتراکتیو (line-interactive ups)

ویژگی های یو پی اس های آنلاین (on-line ups)

یو پی اس هاي لاین اینتراکتیو یا آفلاین عموما ارزان قیمت تر نسبت به یو پی اس هاي آنلاین هستند. یو پی اس های آفلاین حدودا بین 30 تا 60 درصد ارزا نتر از مدلهاي مشابه خود در یو پی اس های آنلاین هستند.

یو پی اس های آنلاین نسبت به یو پی اس های لاین اینتراکتیو یا آفلاین، گران تر هستند اما می توانند مصرف کننده را در برابر بخش وسیع تري از اختلالات رایج حفاظت کنند.

یو پی اس های لاین اینتراکتیو یا آفلاین در صورت وجود برق شهر، خروجی یو پی اس مستقیما از برق شهر تامین میشود با این تفاوت که یک ترانس افزاینده یا  کاهنده وظیفه تنظیم دامنه ولتاژ خروجی اغلب در بازه 220±%10  ولت را دارد.

یو پی اس آنلاین در صورت وجود برق شهر، ابتدا برق شهر بطور کامل یکسو شده و مجددا باز تولید میشود. دقت ولتاژ خروجی بسیار بهتر از یو پی اس های لاین اینتراکتیو و عموما در بازه 1%±220  ولت است.

یو پی اس های لاین اینتراکتیو یا آفلاین در حالت باتري تقریبا مشابه یوپی اس آنلاین کار میکند.

یو پی اس های آنلاین در حالت باتري (نبود برق شهر) تقریبا مشابه یو پی اس هاي لاین اینتراکتیو است.

یو پی اس های لاین اینتراکتیو در لحظه ي رفتن برق، خروجی به مدت 4 تا 15 میلی ثانیه بی برق خواهد بود و پس از آن یو پی اس انرژي خود را از باتري تامین خواهد نمود.

یو پی اس های آنلاین در هنگام سوییچ به حالتی که می بایست از باتري انرژي تامین شود، خروجی بدون حتی یک لحظه بی برقی فعال خواهد بود.اصطلاحا سوییچ به حالت باتري در صفر میلی ثانیه صورت
میگیرد.

یو پی اس های آفلاین یا این اینتراکنیو براي کاربري هاي غیر حساس و مواردي که مصرف کننده هاي معمول همانند کامپیوتر هاي شخصی، دوربین، اکسس کنتر لها، درب هاي برقی، و عموم تجهیزاتی است که می توان آنها را بدون ups نیز به برق شهر متصل نمود و حساسیت بالایی نسبت به دقت ولتاژ ورودي خود ندارند، استفاده کرد. به کمک این یوپی اس با اطمینان کامل می توانیم در حالت بی برقی نیز به کار ادامه دهیم.

یو پی اس های آنلاین عموما براي کاربري هاي حساس و تجهیزات گران قیمت همچون:
اکثر سرورها، سوییچها، تجهیزات پزشکی، تجهیزات اندازه گیري و کاربرد هایی که نسبت به تغییرات ولتاژ برق شهر بیشتر حساس هستند، توصیه میشود. ویژگی اصلی یو پی اس های آنلاین، حفاظت بار از مشکلاتی است که در حالت وجود برق شهر با آنها مواجه هستیم همچون تغییرات لحظه اي دامنه ولتاژ یا فرکانس.

یو پی اس آفلاین یا لاین اینتراکتیو، مصرف کننده را در برابر اختلالات زیر حفاظت میکند:
– قطع برق
– افزایش یا کاهش طولانی مدت دامنه ولتاژ برق شهر
– افزایش ولتاژ هاي با دامنه بالا مثل رعد و برق (البته بسته به کیفیت ساخت دستگاه دارد)

یوپی اس آنلاین مصرف کننده را در برابر اختلالات زیر حفاظت میکند:
– قطع برق
– افزایش یا کاهش طولانی مدت دامنه ولتاژ برق شهر
– افزایش ولتاژ با دامنه ي بالا مثل رعد و برق
– افزایش یا کاهش کوتاه مدت و سریع ولتاژ برق شهر
– تغییرات فرکانس برق شهر
– هارمونیکها و نویز هاي موجود در برق شهر

یو پی اس هاي آفلاین یا لاین اینتراکتیو عموما در توان هایی بین 400VA تا 3000VA موجود هستند.

یوپی اس هاي آنلاین اغلب از 1000VA تا چند صد کیلو ولت آمپر ساخته می شوند و محدودیت توان یو پی اس های لاین اینتراکتیو یا آفلاین را ندارند.

یو پی اس هاي لاین اینتراکتیو عموما تکفاز ورودي و تکفاز خروجی هستند.

یو پی اس هاي آنلاین علاوه بر مدل هاي تکفازورودي – تکفاز خروجی در مدل هاي سه فاز ورودي – تکفاز خروجی و همچنین مد لهاي سه فاز ورودي – تکفاز خروجی نیز به راحتی ساخته میشوند.

یو پی اس های آفلاین یا لاین اینتراکتیو تلفات کمتري به ویژه در حالت وجود برق شهر دارند. عموما راندمانشان بیشتر از 96 درصد در حالت برق شهر است.

یو پی اس های آنلاین راندمانشان در حالت برق شهر عموما کمتر از 92 درصد است.

 مدلهاي ارزانتري از این تکنولوژي نیز وجود دارد که به آنها مدل شبه سینوسی میگویند. در این مدل شکل موج ولتاژ درحالت باتري بجاي یک شکل موج سینوسی، بصورت مربعی است. این مدلها عموما براي کامپیوتر هاي شخصی و یا کاربر دهایی استفاده میشوند که حساسیت بسیار اندکی به شکل موج ورودي دارند و در عوض بسیار مقرون به صرفه تر ازمد لهاي سینوسی میباشند.

عموما از آنجا که  یو پی اس هاي آنلاین براي کاربري هاي حساس استفاده میشوند، شکل موج خروجی آنها کاملا سینوسی است.

یو پی اس UPS آنلاین چگونه کار میکند؟

در این گونه دستگاه های برق اضطراری یو پی اس ها (UPS) که از کیفیت و حساسیت بالایی برخوردارند پس از تصحیح ولتاژ ورودی و پاک سازی ورودی از انواع نویز و احیاناً تصحیح سطح ولتاژ ورودی، برق اضطراری ثابت و فیلتر شده در خروجی در اختیار دستگاه های مصرف کننده قرار داده می شود و مداری مجهز به یک پردازنده حساس دائماً ولتاژ و جریان ورودی را کنترل می کند. این دستگاه های برق اضطراری یا همان یو پی اس ها (UPS) جهت دستگاه های فوق العاده حساس آزمایشگاهی، نظامی و… مورد قرار می گیرند.

یو پی اس UPS آفلاین چگونه کار میکند؟

در این نوع دستگاه برق اضطراری یو پی اس (UPS) مصرف کننده در حالت عادی از برق شهر استفاده می کند و به محض قطع برق،دستگاه برق اضطراری یا همان یو پی اس (UPS) وارد مدار می شود و برق باتری (BATTERY) را به برق مورد مصرف دستگاه های مصرف کننده تبدیل و در خروجی ارائه می کند.

یو پی اس UPS لاین اینتراکتیو چگونه کار میکند؟

این نوع دستگاه برق اضطراری یا یو پی اس UPS در حالت وجود برق شهر، جهت تثبیت ولتاژ خروجی برای مصرف کننده از یک ترانسفورماتور برای افزایش و کاهش ولتاژ استفاده می نماید و هنگام قطع برق شهر بدون وقفه برق اضطراری مطلوب و مورد نیاز مصرف کننده را از باتری ها (BATTERY) تأمین می نماید.

خرید یو پی اس های UPS آنلاین و آفلاین نورتوس

شرکت فنی و مهندسی نورتوس از سال 1374 فعالیت خودرا آغاز نموده است و تا کنون در امر مشاوره، فروش و خدمات پشتیبانی محصولات خود کوشش نموده است و در این راستا توانسته با تولید کنندگان و واردکنندگان دستگاه ها و سیستم ها از جمله شرکت اینفورم در ایران قرارداد منعقد کند. شرکت اینفورم در سال 2010 به طورکامل توسط شرکت لگراند فرانسه خریداری شد و اینفورم در گروه برند های لگراند فرانسه قرار گرفت و شرکت فنی و مهندسی نورتوس از سال 1386 نمایندگی رسمی این برند در استان خراسان گردید.

با پشتیبانی شرکت ازدیسان که بزرگترین توزیع کننده بیش از 40000 نوع قطعات پاور الکترونیک در غرب آسیاست، نورتوس تبدیل به تامین کننده معتبر قطعات اورجینال در بازار الکترونیک خراسان گردیده است و با وجود مهندسین با تجربه و امکان تهیه قطعات و برد های اورجینال توسط دفتر ترکیه این شرکت را در بسیاری موارد مورد توجه و مراجعه صنایع و سیستم های بانکی قرار داده تا در کنار پشتیبانی، پاسخگوی تعمیرات دستگاه هایی که به هر دلیل تعمیر آن در داخل کشور میسر نبوده است نیز باشد.