نمایش یک نتیجه

stabilizer Farda

برای قیمت تماس بگیرید

• رنج تصحیح ورودی از 155 الی 265 ولت
• رنج قابل قبول ورودی از 135 تا 265 ولت
• ضریب بار 0.6