تماس با ما

جهت دریافت مشاوره رایگان با ما در تماس باشید.

دفتر کوهسنگی: خراسان رضوی، مشهد، خیابان کوهسنگی 13، ملاصدرا 22، پلاک 29/1

Khorasan Razavi – Mashhad – Kuhsangi St. 13 – Mulla Sadra 22 – No. 29/1

کارگاه سناباد: خراسان رضوی، مشهد، خیابان سناباد، خیابان آبکوه 10، بن‌بست گل3، پلاک 28.3

051-38381009

051-38517009

051-38463706

051-38463715

051-38463724

051-38463725

ارتباط مستقیم بخش‌های درمانی

ارتباط مستقیم ادرات دولتی

ارتباط مستقیم بخش‌های صنعتی

هتل‌ها و سایر مراکز

تماس با ما

جهت دریافت مشاوره رایگان با ما در تماس باشید.

ارتباط مستقیم بخش‌های:

دولتی

09150048085

 صنعتی

09152583685

درمانی

0915253683

هتل‌ها و سایر

09307403307

ایران، خراسان رضوی، مشهد، خیابان کوهسنگی 13، ملاصدرا 22، پلاک 29/1 

کارگاه سناباد: ایران، خراسان رضوی، مشهد، خیابان سناباد، خیابان آبکوه 10، بن‌بست گل3، پلاک 28.3