تماس با ما

جهت دریافت مشاوره رایگان با ما در تماس باشید.

دفتر کوهسنگی: ایران – خراسان رضوی – مشهد – خیابان کوهسنگی 11 – ملاصدرا 22 – پلاک 29/1 – مهندسی الکترونیک‌نور توس

Iran - Khorasan Razavi - Mashhad - Kuhsangi St. 11 - Mulla Sadra 22 - No. 29/1 - Noor Toos Electronic Engineering

کارگاه سناباد: ایران – خراسان رضوی – مشهد – خیابان سناباد – خیابان آبکوه 10 – بن‌بست گل3 – پلاک 28.3

051-38381009

051-38517009

051-38463714

051-38463715

051-38463724

051-38463725

051-38463744

ارتباط مستقیم بخش‌های درمانی

09150048085

ارتباط مستقیم ادرات دولتی

09158800893

ارتباط مستقیم بخش‌های صنعتی

09159168177

ارتباط مستقیم هتل‌ها و سایر مخاطبین

09152583685

تماس با ما

جهت دریافت مشاوره رایگان با ما در تماس باشید.

ارتباط مستقیم بخش‌های:

درمانی

09150048085

 صنعتی

09159168177

ادارات دولتی

09158800893

هتل‌ها و سایر

09152583685

ایران – خراسان رضوی – مشهد – خیابان کوهسنگی 11 – ملاصدرا 22 – پلاک 29/1 – مهندسی الکترونیک‌نور توس

کارگاه سناباد: ایران – خراسان رضوی – مشهد – خیابان سناباد – خیابان آبکوه 10 – بن‌بست گل3 – پلاک 28.3