در حال نمایش یک نتیجه

Stabilizer Defender 1-1

برای قیمت تماس بگیرید
  •  قابلیت تثبیت خروجی تا محدوده %2
  •  رنج تصحیح ورودی از 160 الی 254 ولت
  •  رنج قابل قبول ورودی از 130 تا 280 ولت