جزئیات مهم انتخاب یو پی اس مناسب

در صورتی‌که به سه سوال پیشین پاسخ صحیح داده شود، تقریبا بیشتر مسیر انتخاب یو پی اس پیموده شده است. اما بد نیست به بعضی از جزییات دیگر نیز توجه شود تا بهترین انتخاب صورت گیرد. یکی از مهم‌ترین نکات تاثیر گذار در انتخاب یو پی اس ابعاد و شکل ظاهری آن است. عمدتا تجهیزات یوپی اس نیز در همان رك گنجانده می‌شود تا هم فضای کمتری اشغال کرده و هم به تجهیزات دیگر نزدیک‌تر باشد. لذا پیشنهاد می‌شود در چنین مواردی از یو پی اس‌هایی اصطلاحا استفاده شود که ركمونت هستند.

یو پی اس رک مونت یا غیر ایستاده

ابعاد فیزیکی این مدل از یو پی اس ها به گونه‌اي طراحی شده است که دقیقا پهنای رك سازگار بوده و به راحتی درون رك قرار گیرند. از نظر کیفیت و یا عملکرد هیچ تفاوتی بین دو یو پی اس رك مونت و یو پی اس های غیر رك مونت که اصطلاحا آن‌ها را ایستاده یا تاور می‌نامند وجود ندارد و صرفا این تفاوت از لحاظ ظاهری است. به عنوان مثال مشخصات فنی یوپی اس هاي مدل ركمونت بسیار شبیه هم است و هر دو دارای توان‌هاي3 کیلو ولت آمپری هستند و عمده‌ی تفاوت آن‌هادر شکل ظاهری‌شان است. مانند ( 1 SINUS DSP مدل ایستاده) یا یوپی اس مدل (VOLTA 2).

ups volta tower and ups sinus dsp rackmount

عوامل موثر در انتخاب یو پی اس

یکی دیگر از مهم‌ترین نکاتی که در هنگام انتخاب یو پی اس می‌بایست مد نظر قرار داد قابلیت موازي شدن یو پی اس با یو پی اس هاي مشابه است. همان‌گونه که در شکل زیر نشان داده شده است. اگر یو پی اس ها از چیدمان موازی پشتیبانی کنند، آن‌گاه می‌توان خروجی چند یو پی اس را به یکدیگر متصل نمود و بارهاي مهم را از این خروجی مشترك تغذیه کرد. این قابلیت دو ویژگی را به ارمغان می‌آورد:

الف) درصورت خرابی یک یو پی اس همچنان یو پی اس هاي دیگري در مسیر وجود دارند که بار را تغذیه کنند. جایگزین شدن یو پی اس هاي سالم به جاي یو پی اس معیوب بدون وقفه است به این معنی که بار مشکلی را لمس نکرده و بدون اختلال به عملکرد خود ادامه می‌دهد.

ب) در چنین چیدمانی بار بین یو پی اس ها بطور مساوي تقسیم می‌شود. این باعث می‌شود که ظرفیت تامین توان مجموعه به اندازه تعداد یو پی اس هاي موازي افزایش یابد.

Arrange the UPS in parallel

محاسبه برای انتخاب یو پی اس

لازم بذکر است که الزاما تمام یوپی اس ها داراي قابلیت عملکرد بصورت موازي نیستند و باید حتما در هنگام سفارش و یا طراحی سیستم به آن توجه نمود. اغلب عبارت چیدمان به صورت n+1 نیز قرین بحث موازي سازي یوپی اس هاست. فرض کنید که ما 12 کاوا بار داشته باشیم و انگاه به جای دو عدد یو پی اس 6 کاوا از سه عدد یو پی اس 6 کاوا استفاده کنیم. در حالت عادي بار بین سه یوپی اس تقسیم شده و هر کدام 6 کاوا به بار می‌دهند. اما فرض کنید که یک یو پی اس آسیب ببیند، آنگاه بار بین دو یو پی اس باقی‌مانده تقسیم می‌شود و حال هر کدام از یو پی اس ها معادل 6 کاوا بار را تعیین می‌کنند. 

مثال ساده

به این چیدمان که از مجموع موازي سازي n مجموعه بدست آمده است و سیستم حتی در صورت خرابی یک عضو نیز بدون ایجاد اختلال به کار خود ادمه می‌دهد. چیدمان n+1 می‌گویند. نکته‌ي جنبی دیگر این است که اگر زمان برق‌دهی مورد نیاز کمتر از 20 دقیقه است آنگاه انتخاب یو پی اس هاي باتري داخل ارجح تر است. همانطور که در بخش قبلی توضیح داده شد، آمپر ساعت باتري مورد نیاز براي تامین این زمان اغلب پایین است. سایز باتري آنقدر کوچک است که می‌توان آن را داخل یو پی اس قرار داد. با این انتخاب علاوه بر آن که فضاي کمتري اشغال می‌شود، هزینه کل مقرون به صرفه‌تر نیز خواهد شد. زیرا دیگر نیازي به تهیه باتري کابینت جهت جانمایی باتري‌ها در خارج از یو پی اس نیست.