مشخصات فنی Ups Sunverter 2000

نام مدل Sunverter 2000 نوع Line-Interactive توان 2000 ولت آمپر / 1600 وات ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 90-280VAC فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس تشخیص خودکار خروجی فاز تک فاز ولتاژ 230 ولت رنج ولتاژ ±5% فرکانس 50/60 هرتز ضریب قدرت 0.8 ظرفیت اضافه بار 10 ثانیه به ازای %110 تا…

مشخصات فنی Ups Sunverter 3000

نام مدل Sunverter 3000 نوع Line-Interactive توان 3000 ولت آمپر / 2400 وات ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 90-280VAC فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس تشخیص خودکار خروجی فاز تک فاز ولتاژ 230 ولت رنج ولتاژ ±5% فرکانس 50/60 هرتز ضریب قدرت 0.8 ظرفیت اضافه بار 10 ثانیه به ازای %110 تا…

مشخصات فنی Ups MegaLine 3000

نام مدل MegaLine 3000 نوع Line-Interactive توان 3000 ولت آمپر / 2400 وات نوع کیس به دو صورت رک و ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 162-290VAC فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس تشخیص خودکار خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 208-220-230-240 فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±0.5% هارمونیک…

مشخصات فنی Ups MegaLine 2000

نام مدل MegaLine 2000 نوع Line-Interactive توان 2000 ولت آمپر / 1600 وات نوع کیس به دو صورت رک و ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 162-290VAC فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس تشخیص خودکار خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 208-220-230-240 فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±0.5% هارمونیک…

مشخصات فنی Ups MegaLine 1100

نام مدل MegaLine 1100 نوع Line-Interactive توان 1100 ولت آمپر / 880 وات نوع کیس به دو صورت رک و ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 162-290VAC فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس تشخیص خودکار خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 208-220-230-240 فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±0.5% هارمونیک…

مشخصات فنی Ups Strong 2000

نام مدل Strong 2000 نوع Line-Interactive توان 2000 ولت آمپر / 1600 وات نوع کیس رک ترانس داخلی دارد ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 170-300VAC فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس تشخیص خودکار خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220/230 ولت رنج ولتاژ ±5% فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±0.1% ضریب قدرت 0.8…

مشخصات فنی Ups Guard-S 1500AP

نام مدل Guard-S 1500AP نوع Line-Interactive توان 1500 ولت آمپر / 900 وات نوع کیس ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220/230 ولت رنج ولتاژ ±25% فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±5 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220/230 ولت رنج ولتاژ ±10% فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±1 ضریب قدرت 0.6 زمان انتقال 4 میلی…

مشخصات فنی Ups Guard-S 800AP

نام مدل Guard-S 800AP نوع Line-Interactive توان 800 ولت آمپر / 480 وات نوع کیس ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220/230 ولت رنج ولتاژ ±25% فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±5 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220/230 ولت رنج ولتاژ ±10% فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±1 ضریب قدرت 0.6 زمان انتقال 4 میلی…

مشخصات فنی Ups Guard-S 600AP

نام مدل Guard-S 600AP نوع Line-Interactive توان 600 ولت آمپر / 360 وات نوع کیس ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220/230 ولت رنج ولتاژ ±25% فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±5 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220/230 ولت رنج ولتاژ ±10% فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±1 ضریب قدرت 0.6 زمان انتقال 4 میلی…

مشخصات فنی Ups Guard-S 1000AP

نام مدل Guard-S 1000AP نوع Line-Interactive توان 1000 ولت آمپر / 600 وات نوع کیس ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220/230 ولت رنج ولتاژ ±25% فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±5 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220/230 ولت رنج ولتاژ ±10% فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±1 ضریب قدرت 0.6 زمان انتقال 4 میلی…