UPS Volta Compact

  • مجهز به تکنولوژی آنلاین (online)
  • در توان‌های 1000 تا 3000 ولت آمپر
  • مجهز به خروجی‌های قابل برنامه‌ریزی
  • مناسب جهت استفاده در مصارف حساس

توضیحات

سری Volta Compact

  • مجهز به تکنولوژی آنلاین در توان‌های 1000 تا 3000 ولت آمپر
  • مجهز به خروجی‌های قابل برنامه‌ریزی
  • مجهز به نمایشگر LCD
  • مناسب جهت استفاده در مصارف حساس
  • توانایی تامین زمان برق‌دهی متناسب با نیاز
  • دارای ظاهری بسیار زیبا
 

مشخصات فنی ups Volta Compact 

(1kva)ups Volta Compact 1000

جهت مشاهده کامل مشخصات فنی ups Volta Compact 1000 کلیک کنید.

(20kva)ups Volta Compact 2000

جهت مشاهده کامل مشخصات فنی ups Volta Compact 2000 کلیک کنید.

(3kva)ups Volta Compact 3000

جهت مشاهده کامل مشخصات فنی ups Volta Compact 3000 کلیک کنید.

(6kva)ups Volta Compact 6000

جهت مشاهده کامل مشخصات فنی  (6kva)ups Volta Compact 6000 کلیک کنید.

1:1 (10kva)ups Volta Compact 10000

جهت مشاهده کامل مشخصات فنی  1:1 (10kva)ups Volta Compact 10000 کلیک کنید.

3:1 (10kva)ups Volta Compact 10000

جهت مشاهده کامل مشخصات فنی  3:1 (10kva)ups Volta Compact 10000 کلیک کنید.

3:1 (15kva)ups Volta Compact 15000

جهت مشاهده کامل مشخصات فنی  3:1 (15kva)ups Volta Compact 15000 کلیک کنید.

3:1 (20kva)ups Volta Compact 20000

جهت مشاهده کامل مشخصات فنی  3:1 (20kva)ups Volta Compact 20000 کلیک کنید.