نمایش یک نتیجه

UPS Informer Compact

  • خروجی سینوسی کامل برای هر نوع بار حساس
  • محافظت  از  باتری‌ ها  در برابر  دشارژ شدن
  • مدیریت  پیشرفته  باتری ها (ABM)
  • کوچک، سبک و بی‌صدا