مشخصات فنی Ups Volta Pro RackMount 3000

نام مدل Volta Pro RackMount 3000 نوع Online توان 3000 ولت آمپر / 2700 وات نوع کیس رک ورودی فاز تک فاز ولتاژ 208/220/230/240 ولت رنج ولتاژ 120V~300V فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس 40Hz~70Hz ضریب قدرت 0.99 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 208/220/230/240 ولت رنج ولتاژ ±1% فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±0.5% هارمونیک ولتاژ…

مشخصات فنی Ups Volta Pro RackMount 2000

نام مدل Volta Pro RackMount 2000 نوع Online توان 2000 ولت آمپر / 1800 وات نوع کیس رک ورودی فاز تک فاز ولتاژ 208/220/230/240 ولت رنج ولتاژ 120V~300V فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس 40Hz~70Hz ضریب قدرت ≧0.99 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 208/220/230/240 ولت رنج ولتاژ ±1% فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±0.5% هارمونیک ولتاژ…

مشخصات فنی Ups Volta Pro RackMount 1000

نام مدل Volta Pro RackMount 1000 نوع Online توان 1000 ولت آمپر / 900 وات نوع کیس رک ورودی فاز تک فاز ولتاژ 208/220/230/240 ولت رنج ولتاژ 120V~300V فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس 40Hz~70Hz ضریب قدرت 0.99 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 208/220/230/240 ولت رنج ولتاژ ±1% فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±0.5% هارمونیک ولتاژ…