مشخصات فنی ups Volta Compact 3000

نام مدل Volta Compact 3000 نوع Online توان 3000 ولت آمپر / 2400 وات نوع کیس ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 110V~330V فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس 40Hz~70Hz ضریب قدرت ≧0.99 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 200/208/220/230/240 ولت رنج ولتاژ ±1% فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±0.25Hz 50Hz ±0.3Hz 60Hz…

مشخصات فنی ups Volta Compact 2000

نام مدل Volta Compact 2000 نوع Online توان 2000 ولت آمپر / 1600 وات نوع کیس ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 110V~300V فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس 70~40 ضریب قدرت ≧0.99 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 208/220/230/240 ولت رنج ولتاژ ±1% فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±0.25Hz 50Hz ±0.3Hz 60Hz…

مشخصات فنیUps Volta Compact 1000

نام مدل Volta Compact 1000 نوع Online توان 1000 ولت آمپر / 800 وات نوع کیس ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 110V~300V فرکانس 50 هرتز رنج فرکانس 40Hz~70Hz ضریب قدرت ≧0.99 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 208/220/230/240 ولت رنج ولتاژ ±1% فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±0.25Hz 50Hz ±0.3Hz 60Hz…