مشخصات فنی یو پی اس مدل Sinus 3KVA-500W

نام مدل Sinus 3KVA-500W نوع Online توان 3000 ولت آمپر / 2100 وات نوع کیس ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 160V~280V فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±5% ضریب قدرت >0.98 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220/230/240 ولت رنج ولتاژ ±2% فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±0.5% هارمونیک ولتاژ در بار…

مشخصات فنی یو پی اس مدل Sinus 3KVA-200W

نام مدل Sinus 3KVA-200W نوع Online توان 3000 ولت آمپر / 2100 وات نوع کیس ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 160V~280V فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±5% ضریب قدرت >0.98 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220/230/240 ولت رنج ولتاژ ±2% فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±0.5% هارمونیک ولتاژ در بار…

مشخصات فنی یو پی اس مدل Sinus 3KVA

نام مدل Sinus 3KVA نوع Online توان 3000 ولت آمپر / 2100 وات نوع کیس ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 160V~280V فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±5% ضریب قدرت >0.98 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220/230/240 ولت رنج ولتاژ ±2% فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±0.5% هارمونیک ولتاژ در بار…

مشخصات فنی یو پی اس مدل Sinus 2KVA-500W

نام مدل Sinus 2KVA-500W نوع Online توان 2000 ولت آمپر / 1400 وات نوع کیس ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 160V~280V فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±5% ضریب قدرت >0.98 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220/230/240 ولت رنج ولتاژ ±2% فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±0.5% هارمونیک ولتاژ در بار…

مشخصات فنی یو پی اس مدل Sinus 2KVA-200W

نام مدل Sinus 2KVA-200W نوع Online توان 2000 ولت آمپر / 1400 وات نوع کیس ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 160V~280V فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±5% ضریب قدرت >0.98 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220/230/240 ولت رنج ولتاژ ±2% فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±0.5% هارمونیک ولتاژ در بار…

مشخصات فنی یو پی اس مدل Sinus 2KVA

نام مدل Sinus 2KVA نوع Online توان 2000 ولت آمپر / 1400 وات نوع کیس ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 160V~288V فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±5% ضریب قدرت >0.98 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220/230/240 ولت رنج ولتاژ ±2% فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±0.5% هارمونیک ولتاژ در بار…

مشخصات فنی یو پی اس مدل Sinus 1KVA-200W

نام مدل Sinus 1KVA-200W نوع Online توان 1000 ولت آمپر / 700 وات نوع کیس ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 160V~280V فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±5% ضریب قدرت >0.98 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220/230/240 ولت رنج ولتاژ ±2% فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±0.5% هارمونیک ولتاژ در بار…

مشخصات فنی مدل Sinus 1KVA

نام مدل Sinus 1KVA نوع Online توان 1000 ولت آمپر / 700 وات نوع کیس ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 160V~280V فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±5% ضریب قدرت >0.98 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220/230/240 ولت رنج ولتاژ ±2% فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±0.5% هارمونیک ولتاژ در بار…