مشخصات فنیUps Sinus LCD-DSP 3KVA-200W

نام مدل Sinus LCD-DSP 3KVA-200W نوع Online توان 3000 ولت آمپر / 2400 وات نوع کیس به دو صورت رک و ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 160V~288V فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±5% ضریب قدرت >0.99 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220/230/240 ولت رنج ولتاژ ±1% فرکانس 50/60 هرتز رنج…

مشخصات فنی یو پی اس مدلSinus LCD-DSP 3KVA-batt

نام مدل Sinus LCD-DSP 3KVA-batt نوع Online توان 3000 ولت آمپر / 2400 وات نوع کیس به دو صورت رک و ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 160V~288V فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±5% ضریب قدرت >0.99 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220/230/240 ولت رنج ولتاژ ±1% فرکانس 50/60 هرتز رنج…

مشخصات فنی یو پی اس مدل Sinus LCD-DSP 2KVA-500W

نام مدل Sinus LCD-DSP 2KVA-500W نوع Online توان 2000 ولت آمپر / 1600 وات نوع کیس به دو صورت رک و ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 160V~288V فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±5% ضریب قدرت >0.99 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220/230/240 ولت رنج ولتاژ ±1% فرکانس 50/60 هرتز رنج…

مشخصات فنی یو پی اس مدل Sinus LCD-DSP 2KVA-200W

نام مدل Sinus LCD-DSP 2KVA-200W نوع Online توان 2000 ولت آمپر / 1600 وات نوع کیس به دو صورت رک و ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 160V~288V فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±5% ضریب قدرت >0.99 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220/230/240 ولت رنج ولتاژ ±1% فرکانس 50/60 هرتز رنج…

مشخصات فنی یو پی اس مدل Sinus LCD-DSP 1KVA-200W

نام مدل Sinus LCD-DSP 1KVA-200W نوع Online توان 1000 ولت آمپر / 800 وات نوع کیس به دو صورت رک و ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 160V~288V فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±5% ضریب قدرت >0.99 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220/230/240 ولت رنج ولتاژ ±1% فرکانس 50/60 هرتز رنج…

مشخصات فنی یو پی اس مدل Sinus LCD-DSP 2KVA-batt

نام مدل Sinus LCD-DSP 2KVA-batt نوع Online توان 2000 ولت آمپر / 1600 وات نوع کیس به دو صورت رک و ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 160V~280V فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±5% ضریب قدرت >0.99 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220/230/240 ولت رنج ولتاژ ±1% فرکانس 50/60 هرتز رنج…

مشخصات فنی یو پی اس مدل Sinus LCD-DSP 1KVA-batt

نام مدل Sinus LCD-DSP 1KVA-batt نوع Online توان 1000 ولت آمپر / 800 وات نوع کیس به دو صورت رک و ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 160V~288V فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±5% ضریب قدرت >0.99 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220/230/240 ولت رنج ولتاژ ±1% فرکانس 50/60 هرتز رنج…