مشخصات فنی Ups DSP Multipower 20KVA Tower

نام مدل DSP Multipower 20KVA Tower نوع Online توان 20000 ولت آمپر / 18000 وات نوع کیس ایستاده ورودی فاز سه فاز ولتاژ 380/400/415 ولت رنج ولتاژ 312V~485V فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس 45~65 ضریب قدرت 0.95 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220/230/240 ولت رنج ولتاژ ±2% فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±0.2% هارمونیک ولتاژ…

مشخصات فنی Ups DSP Multipower 20KVA RM

نام مدل DSP Multipower 20KVA RM نوع Online توان 20000 ولت آمپر / 18000 وات نوع کیس به دو صورت رک و ایستاده ورودی فاز سه فاز ولتاژ 380/400/415 ولت رنج ولتاژ 312V~485V فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس 45~65 ضریب قدرت 0.95 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 200/208/220/230/240 ولت رنج ولتاژ ±2% فرکانس 50/60 هرتز…

مشخصات فنیUps DSP Multipower 10KVA 3:1

نام مدل DSP Multipower 10KVA 3:1 نوع Online توان 10000 ولت آمپر / 9000 وات نوع کیس به دو صورت رک و ایستاده ورودی فاز سه فاز ولتاژ 380/400/415 ولت رنج ولتاژ 312V~485V فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس 45~65 ضریب قدرت 0.95 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220/230/240 ولت رنج ولتاژ <1% فرکانس 50/60 هرتز…

مشخصات فنی Ups DSP Multipower 10KVA 1:1

نام مدل DSP Multipower 10KVA 1:1 نوع Online توان 10000 ولت آمپر / 9000 وات نوع کیس به دو صورت رک و ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220/230/240 ولت رنج ولتاژ 180V~280V فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس 45~65 ضریب قدرت 0.99 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220/230/240 ولت فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±0.2%…

مشخصات فنی Ups DSP Multipower 6KVA

نام مدل DSP Multipower 6KVA نوع Online توان 6000 ولت آمپر / 5400 وات نوع کیس به دو صورت رک و ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220/230/240 ولت رنج ولتاژ 180V~280V فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس 45~65 ضریب قدرت 0.99 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220/230/240 ولت رنج ولتاژ <1% فرکانس 50/60 هرتز رنج…

مشخصات فنی Ups DSP Multipower 6KVA-With Batt

نام مدل DSP Multipower 6KVA-With Batt نوع Online توان 6000 ولت آمپر / 5400 وات نوع کیس به دو صورت رک و ایستاده ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220/230/240 ولت رنج ولتاژ 180V~280V فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس 45~65 ضریب قدرت 0.99 خروجی فاز تک فاز ولتاژ 220/230/240 ولت رنج ولتاژ <1% فرکانس 50/60 هرتز…

مشخصات فنی Ups Sunverter 5000

نام مدل Sunverter 5000 نوع Line-Interactive توان 5000 ولت آمپر / 4000 وات ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 90-280VAC فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس تشخیص خودکار خروجی فاز تک فاز ولتاژ 230 ولت رنج ولتاژ ±5% فرکانس 50/60 هرتز ضریب قدرت 0.8 ظرفیت اضافه بار 10 ثانیه به ازای %110 تا…

مشخصات فنی Ups Sunverter 4000

نام مدل Sunverter 4000 نوع Line-Interactive توان 4000 ولت آمپر / 3200 وات ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 90-280VAC فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس تشخیص خودکار خروجی فاز تک فاز ولتاژ 230 ولت رنج ولتاژ ±5% فرکانس 50/60 هرتز ضریب قدرت 0.8 ظرفیت اضافه بار 10 ثانیه به ازای %110 تا…

مشخصات فنی Ups Sunverter 1000

نام مدل Sunverter 1000 نوع Line-Interactive توان 1000 ولت آمپر / 800 وات ورودی فاز تک فاز ولتاژ 220 ولت رنج ولتاژ 90-280VAC فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس تشخیص خودکار خروجی فاز تک فاز ولتاژ 230 ولت رنج ولتاژ ±%5 فرکانس 50/60 هرتز ضریب قدرت 0.8 ظرفیت اضافه بار 10 ثانیه به ازای %110 تا…